Aktuellt

 

Körterminen har kört igång och redan nu har nya sångare hittat till kören! Jätteroligt!

Eftersom vi har så många nya sångare kommer vi den här terminen att öva vidare på vår stamrepertoar så att också de nya får lära sig den. Under våren kommer vi att uppträda på ett av stadens åldringshem, vilket vi gör varje termin i egenskap av kulturfaddrar. Vi kommer också att medverka i högmässan i Åbo domkyrka 19.4. Vi riktar också blicken lite grann mot den stora sångfesten som äger rum i Helsingfors i juni 2021 och börja smaka på den gemensamma repertoaren. Ett år går så snabbt! Vi har också ett nytt projekt på gång som innefattar en helt ny repertoar som skall övas in under denna vår och nästa höst.

Om du är intresserad av att sjunga i Åbo damkör kan du kontakta oss på abodamkor(at)gmail.com så ordnar vi insjungning för dig! Då får du också höra mera om vad som ligger på agendan de närmaste åren.